Steinssletta Kulturlandskap

Beliggenhet, lang historie, fruktbar jord og et godt klima har sammen med dyktige bønder gjort Steinssletta til et verdifullt kulturlandskap.

Les mer: Steinssletta Kulturlandskap

Arrangement - august 2011


Rundt 120 personer var deltakere på nettverkssamling for Utvalgte kulturlandskap på Steinssletta i august 2011. Deltakerne besøkte Stein gård, Mo gård og Bjørke gård, alle med lang og interessant historie fra konger i vikingtiden til kjente eventyrsamlere.

Les mer: Arrangement - august 2011

Steinssletta rundt - på sykkel

Som en markering av Kulturminneåret 2009 og åpning av Steinssletta som ett av 20 nasjonalt utvalgte kulturlandskap, ble det invitert til sykkelturen "Steinssletta rundt" søndag 20. september 2009.


Sykkelturen hadde flere stopp på programmet og førte deltagerne gjennom en utvikling fra 400 millioner år siden og frem til dagens kulturlandskap.

sykkel 1.jpg sykkel 10.jpg sykkel 2.jpg sykkel 3.jpg sykkel 4.jpg sykkel 5.jpg sykkel 6.jpg sykkel 7.jpg sykkel 8.jpg sykkel 9.jpg

Det ble flere stopp underveis hvor det ble gitt orientering omkring områdets spennende geologi, om naturreservatet Hurumåsen/Burudåsen, den historiske storgården Stein, Halvdanshaugen, Steinssletta som et nasjonalt utvalgt kulturlandskap, og en innføring om de botaniske herligheter som finnes på Steinssletta. Siste stopp ble på Mo gård, eventyrforfatteren Jørgen Moes fødested, hvor det vanket kringle, saft og kaffe til alle barn og voksne.

Steinssletta er ett av 20 nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket, og turen markerte åpningen på denne utvelgelsen. Området er et av landets mest produktive landbruksarealer og området har en bosetning som skriver seg tilbake til 4 000 f.Kr. Det er beliggenheten, lang historie, fruktbar jord og et godt klima som sammen med dyktige bønder har gjort Steinssletta til et verdifullt kulturlandskap.

Det finnes en rekke kulturminner på Steinssletta, av både eldre og nyere karakter.

Det er Fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune, Statens naturoppsyn og Landbrukskontoret for Hole og Ringerike som arrangerte sykkelturen.

Ny webside for Steinssletta Kulturlandskap

Her lanseres de nye websidene til Steinssletta Kulturlandskap om noen dager.