Årsmøte 2016 for Steinssletta Kulturlandskap

   
Årsmøte 2016 avholdes på Kleivstua 25. januar 2017. Mer informasjon og invitasjon til alle grunneiere innenfor vårt område kommer tidlig i januar. Hold av dagen!

Sosial samling - insektshotell

Velkommen til «insektskveld» hos Hans Bjella Bjørke på Bjørke gård onsdag 19. april kl. 18:00. Vi skal se på prototyp av et insektshotell og være med å fylle en modell med vedkubber, kvist, jord, bøss og halm.

Les mer: Sosial samling - insektshotell

Om Steinssletta på Wikipedia

De fleste kjenner til Wikipedia som et åpent 'dugnads'-leksikon på nettet. Vil du bidra til å fylle på med mer stoff?

Les mer: Om Steinssletta på Wikipedia

Ti nye utvalgte kulturlandskap (UKL)

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har utpekt ti nye utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Les mer: Ti nye utvalgte kulturlandskap (UKL)