Årsmøte 2016 for Steinssletta Kulturlandskap

   
Årsmøte 2016 avholdes på Kleivstua 25. januar 2017. Mer informasjon og invitasjon til alle grunneiere innenfor vårt område kommer tidlig i januar. Hold av dagen!

Sosial samling - insektshotell

Velkommen til «insektskveld» hos Hans Bjella Bjørke på Bjørke gård onsdag 19. april kl. 18:00. Vi skal se på prototyp av et insektshotell og være med å fylle en modell med vedkubber, kvist, jord, bøss og halm.

Les mer: Sosial samling - insektshotell

Humlerapport 2017

Også i 2017 har Roald Bengtson utarbeidet en humlerapport etter å ha undersøkt feltene med blomstereng i Steinssletta Kulturlandskap.

Last ned rapporten her

Skjøtsel av bekkene på Steinssletta

På oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud har Norconsult laget en oppdatert  "Veileder for skjøtsel av bekkene på Steinssletta". Last ned planen her