Om Steinssletta på Wikipedia

De fleste kjenner til Wikipedia som et åpent 'dugnads'-leksikon på nettet. Vil du bidra til å fylle på med mer stoff?

Les mer: Om Steinssletta på Wikipedia

Ti nye utvalgte kulturlandskap (UKL)

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har utpekt ti nye utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Les mer: Ti nye utvalgte kulturlandskap (UKL)

Holder foredrag for UKL Norge

Jan Fredrik Hornemann er brukt til foredragsholder for 3 fylker, Sogn og Fjordane fylke, Hedemark fylke og sist Oppland fylke.Bakgrunnen er at det skal opprettes flere nye Utvalgte Kulturlandskap i Norge.

Les mer: Holder foredrag for UKL Norge

Sessongen er i gang på Bjørke gård

Det er igjen tid for liv og røre på Bjørke Gård. Store og små kommer innom for å plukke mais og andre grønnsaker selv.

Les mer: Sessongen er i gang på Bjørke gård