Vinteren har lagt et slør over sletta

Snøen glimrer stort sett med sitt fravær, men vinteren setter allikevel sitt preg på sletta. Alt ligger på vent. Klart for et nytt år. Klikk deg videre for å se en bildemontasje fra området.

Våre flotte bygdebøker - også i digital versjon

   
Vi minner om våre flotte bygdebøker som kan kjøpes i bokform eller lastes ned i digital gratis utgave. Se mer på kommunens side. God lesing!

Webkameraet ute på tur - Sletta i vinterdrakt

   
Vinteren har senket seg og vårt webkamera har fått litt service og bytta lokasjon. Nå kan du se hvordan det ser ut på sletta fra østsida på Søndre Lore. Oppdateres hvert andre minutt. Snarvei: Webkamera 

Markdager - miljøtiltak i praksis og skjøtselsråd

   
Fredag 11. november (13.00-16.00) arrangerer NLRØ markdag om Jordarbeiding, avrenning, drenering, fangdammer og skjøtsel av kantsoner (åker- og bekkekanter etc.). Hele arrangementet er ute i felt.

Les mer: Markdager - miljøtiltak i praksis og skjøtselsråd