Kulturlandskap med store verdier

   Både jord- og skogbruk påvirker landarealene våre i stor grad. Særlig har jordbruket over flere tusener av år formet mye av landskapet og bidratt til en særegen natur.

Les mer: Kulturlandskap med store verdier

Ny forskrift for UKL vedtatt august 2016

   Landbruks- og matdepartementet (LMD) har sammen med Klima- og miljødepartementet (KLD) fastsatt forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og Verdensarvområdene Vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyan.

Se den nye forskriften her

Sol, mais, kos og hygge på Bjørke

   Maissesongen 2016 er godt i gang på Bjørke Gård. Store og små tar turen innom for å plukke grønnsaker, spesielt mais, og de får en flott gårdsopplevelse med på kjøpet.

Se bilder her.

Nyhetsbrev juni 2016 - Utvalgte Kulturlandskap

   Her kommer nyhetsbrev for Utvalgte kulturlandskap i jordbruket nr. 1/2016. Vi vil benytte anledningen til å ønske alle en riktig god sommer. På vegne av Riksantikvaren, Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet.

LAST NED NYHETSBREVET