Foreløpig geologikart fra området

   Som informert om på årsmøtet utarbeides det i disse dager et geologikart for hele kulturlandskapet. Det kan du nå se i en foreløpig versjon ved å laste det ned her  (6 mb) 

Høringsnotat fra regjeringen

   Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap.

Last ned høringsnotatet her  .

Kartlegging av humler og dagsommerfugler - 2015

  Roald Bengtson utførte på oppdrag for Fylkesmannen i Buskerud kartlegging av primært humler på fire plantede blomsterfelt på Steinssletta i Hole i Buskerud 9. og 14. august 2015.

Les mer: Kartlegging av humler og dagsommerfugler - 2015

Hederspris for god innsats for kulturlandskapet

  Jan Fredrik Hornemann på Stein gård i Hole kommune har mottatt hedersdiplom fra Nordisk kulturlandskapsforbund for sin innsats for å ivareta det unike kulturlandskapet vi finner på Steinssletta.

Les mer: Hederspris for god innsats for kulturlandskapet