Trasevalg for ny E-16 og jernbane

  Jernbaneverket og Statens veivesen har avlevert sin rapport om de ulike alternative korridorene for ny vei og bane.

Last ned hele rapporten her

Insektsundersøkelse 2014 i engene

  Kartlegging av humler og dagsommerfugler i blomsterfelt på Steinssletta i Hole i Buskerud juli 2014.

Last ned rapport her

Blomstereng langs åkerkanten.

  Humler og bier har det vanskelig, og mange arter har gått kraftig tilbake. Steinssletta kulturlandskap ønsket å bedre levevilkårene for pollinerende insekter ved å etablere blomsterarealer i tilknytning til åkerkant, veger og vendeteiger.

Les mer: Blomstereng langs åkerkanten.

Hva slags effekt har blomsterengene hatt?

  Torsdag 24. juli var det igjen tid for en markdag i vårt kulturlandskap. En liten delegasjon fra Fylkesmannen, lokalt landbrukskontor og grunneiere inspiserte effekten av pionerblandingen.

Les mer: Hva slags effekt har blomsterengene hatt?