Fagkveld

Vi ønsker deg velkommen til en fagkveld ved Steinsfjorden, nærmere bestemt nedenfor Stein Gård. Vi kjører gjennom gården og ned til vannet. Der har vi et badehus (fra 1880 årene, senere ombygget) hvor vi møtes.

 

PROGRAM:

 

  1. Kl 1800 – 1830: Vi ønsker velkommen med litt drikke og Ringerikskringle. Jeg vil fortelle meget kort om status for beiteprosjektet i Vika. Det er dyr på beite på Mo, Bjørke, Braak, Hurum, Hesselberg og Stein.
  2. 1830 – 1930: Viggo Ree skal presentere rapporten: Registrering av fuglelivet i restaurerte strandenger og øvrige våtmarksarealer i Steinsvika. Det blir mulighet for en liten befaring i vika, hvis ønskelig, dette tar vi standpunkt til underveie, væravhengig. Rapporten kan du laste ned her.
  3. 1930 – 2030: Geolog, dr.philos Johan Fredrik Bockelie skal foredra om kalkovnen på Stein. Den står litt lenger sør for badehuset (ca 250 meter). Vi forflytter oss dit. Den er under restaurering nå.
  4. Vi avslutter senest kl 2100.

 

Vi håper du har anledning til å komme og høre litt på hva som skjer, og meget gjerne være med å bidra på hva du er opptatt av.

Det kan nevnes problem med to plantearater som er svartlistet. Det er kjempespringfrø og floks. Dette vil vi snakke om på onsdag. 

 

Det kommer representanter fra Hole kommune, landbrukskontoret, Fylkesmannen og fylkeskommunen.

Fint hvis du gir en liten melding på om du kommer.

 

Hilsen styret i Steinssletta Kulturlandskap 

 

Jan Fredrik Hornemann, leder.

 

Regnvått landskap

 Steinssletta ligger regnvåt og grå for det meste nå om dagen. Det hadde vært fint med litt mer sol og varme i ukene som kommer.

Treskinga er i full gang på sletta

This text will be replaced

Årsmøte 2012 - Informasjon og foredrag


 I disse dager sendes det ut invitasjon til alle brukene i kulturlandskapet til årsmøte. Håper du/dere kan delta. Se saksliste og invitasjon her. Hold av 13. november.