Nettverkssamling på Tarva - Reisebrev


 Jan Fredrik og Ragnhild Hornemann deltok på nettverkssamling på Tarva 14.-15. august. Her finner dere et lite 'reisebrev' fra våre representanter.

Nettverkssamling på Tarva:

[Les om Tarva på Wikipedia her]

Ragnhild og jeg har nå lagt bak oss nettverkssamlingen til Bjugn kommune, og spesielt øya Tarva. Vi vandret rundt øya og besøkte de 2 av 3 brukerne der ute. De drev med sau, kjøtt og arbeid utenom. Det er 17 fastboende. Ferge to ganger pr dag. Øya har mange bunkere fra krigen som blir brukt av den ene bonden som fjøs mm. Han var kreativ.

Vi fikk se problemer med sitkagran som ble plantet på 60 tallet. De sprer seg i kystrøsslyngen og skal visstnok kappes ned. De har et budsjett på ca kr 450.000,- for 2012.

Problemet for den ene bonden er vann. De har dispensasjon fra Mattilsynet på bruk av grunnvann, men må ha rent vann innen en viss tid. Det koster ca. 4 millioner. Hvis vann ikke kommer, er de redd for at øya blir lagt øde.

Det var lagt ned mye arbeid fra beboerene på kulturlandskap. Uten dyr hadde øya grodd ned og blitt av en helt annen art enn den er i dag, og har vært over en lang tid.

Forsvaret har skytefelt på deler av øya, men faktisk har forsvaret og beboerene et meget godt samarbeid.

Vi hadde med oss en major som sendte to F-16 jagere over hode på oss og hadde en liten oppvisning. Det var spennene og spektakulært. Ørlandet som ligger rett innfor, har blitt valgt som jagerflybase for de nye F-35 jagerflyene. Dyrene har ikke noe problem med flystøyen, bare et par ponnier som for noen år siden hadde problemer med denne støyen!

Årsaken til at Tarva ble valgt som utvalgt kulturlandskap er litt vanskelig å si mye om, men jeg tror på egne vegne at det dreier seg om ressurser til et lite, men velorganisert, samfunn som pleier sitt kulturlandskap på en meget fortreffelig måte og har gjort det over en lenger tid. De bør få midler til å drive videre, og kan også gi forskere en riktig og viktig vurdering på pleie av sitkagran i kystkommuner.

Vår base var på Ørlandet, nærmere bestemt på Brekstad. Der ligger det et moderne kysthotell med alle fasiliteter. Vi bodde der i en natt og hadde på dag 2 et fint seminar hvor temaer som ble tatt opp gikk på komunikasjon mellom fylket, kommune, grunneiere i mellom og organisering av de enkelte utvalgte. Vi hadde gruppearbeid, ca 10 bord med mennesker fra alle “hold”. Et givende gruppearbeid hvor vi fikk luftet alle problemstillinger, både de negative og de positive hendelser som har funnet sted til nå. Og det viste seg at det er store forskjeller på organiseringen av de enkelte utvalgte kulturlandskapene. Noen steder for lite penger og noen steder dårlig organisering. Noen ville ha penger til å øke inntektene på gården, noen for å pleie kulturlandskapet, noen for å vedlikeholde bygninger og noen for å lage mange rapporter på ting vi kunne fra før! En konkret sak var avtalen mellom fylket og den enkelte grunneier, dette ble også tatt opp og komentert.

Ellers ble det lagt frem et forslag på en felles logo som skal brukes på alle de 22 utvalgte. Skilt som skal være like, men i forskjellige størrelser. Jeg tror alle synes at denne logoen var meget bra. Kommer tilbake med tegning av denne, den har jeg ikke her og nå.

Det som også var hyggelig å se var den gode og tette forbindelsen mellom Fylkesmannen, fylkeskommunen, landbrukskontoret og grunneierene. Dette ble presisert flere ganger. Tror denne forbindelsen, spesielt mellom fylkesmannens miljøvernavdeling og grunneierene er nyttig å merke seg.

Tror det er nyttig med en slik nettverkssamling, en knytter mange nye bånd og blir mer kjent med andre forhold som utvider ens gangsyn. Det var mange ressurssterke mennesker til stede som ga oss påfyll.

Ragnhild og jeg vil takke for at vi fikk anledning til å reise til Tarva å se et landbruk helt annerledes enn her på Steinssletta. Vi bilte til Trondheim og fikk se mye fint kulturlandskap, også områder med kjempespringfrø!, men det var i Oppland Fylke.

 

Hilsen

Jan Fredrik.