Ny brosjyre - Hva skjuler seg i jorda?

  Brosjyren fra Riksantikvaren retter seg mot bønder, og andre, som kan gjøre arkeologiske funn ved jordarbeid.

Opp gjennom tiden har mange oppmerksomme bønder funnet kulturminner eller eldre gjenstander i åkeren, og slik bidratt til å gi oss viktig kunnskap om forhistorien. Riksantikvaren håper at brosjyren vil inspirere enda flere til å ha et våkent blikk og å melde fra om funn.

Gå til Riksantikvarens sider og last ned brosjyra her