Evaluering av satsingen - utvalgte kulturlandskap

  Østlandsforskning fikk oppdraget med å evaluere statens satsing på utvalgte kulturlandskap i landbruket. Rapporten kan lastes ned i sin helhet her .