Hederspris for god innsats for kulturlandskapet

  Jan Fredrik Hornemann på Stein gård i Hole kommune har mottatt hedersdiplom fra Nordisk kulturlandskapsforbund for sin innsats for å ivareta det unike kulturlandskapet vi finner på Steinssletta.

[Fra Fylkesmannen i Buskerud sine nettsider]

 

Steinssletta er ett av i alt 22 utvalgte kulturlandskap i jordbruket i Norge. Beliggenhet, lang historie, fruktbar jord og et godt klima har sammen med dyktige bønder gjort Steinssletta til et verdifullt kulturlandskap. Steinsletta representerer flatbygdene, med store gårder og avlinger, og ikke minst mengder av kulturminner.

 

Alt dette skal ivaretas på best mulig måte. En rekke mennesker har gjort mye godt arbeid, men en person har i stor grad ledet dette arbeidet lokalt, nemlig Jan Fredrik Hornemann på Stein gård. Han har utført et imponerende arbeid, på egen eiendom, men i enda større grad for fellesskapet i det Utvalgte kulturlandskapet. Han har hatt gode hjelpere, men det er likevel viktig å ha en engasjert person som leder og tar initiativ. Det har Jan Fredrik gjort! Han er derfor en verdig mottager av Nordisk kulturlandskapsforbunds hedersdiplom for 2015.

 

Prisen ble overrakt i forbindelse med at Nordisk kulturlandskapsforbund hadde sitt årsmøte og konferanse i Hole i september.