Kartlegging av humler og dagsommerfugler - 2015

  Roald Bengtson utførte på oppdrag for Fylkesmannen i Buskerud kartlegging av primært humler på fire plantede blomsterfelt på Steinssletta i Hole i Buskerud 9. og 14. august 2015.

Klikk her eller på bildet under for å lese rapporten

Du kan også laste rapporten ned til egen maskin som vanlig PDF ved å klikke her