Høringsnotat fra regjeringen

   Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap.

Last ned høringsnotatet her  .