Foreløpig geologikart fra området

   Som informert om på årsmøtet utarbeides det i disse dager et geologikart for hele kulturlandskapet. Det kan du nå se i en foreløpig versjon ved å laste det ned her  (6 mb)