Markdager - miljøtiltak i praksis og skjøtselsråd

   
Fredag 11. november (13.00-16.00) arrangerer NLRØ markdag om Jordarbeiding, avrenning, drenering, fangdammer og skjøtsel av kantsoner (åker- og bekkekanter etc.). Hele arrangementet er ute i felt.

Sted: Harald Hurum – Steinssletta, Vollgata 87 (Hole).

Innledere: Jan Helge Lunde (gårdbruker), Per Rønneberg Hauge (Fylkesmannen i Buskerud) og Eirik Kolsrud (NLRØ).

Gratis – ingen påmelding. Markdagene er støttet av Fylkesmannen i Buskerud.