Holder foredrag for UKL Norge

Jan Fredrik Hornemann er brukt til foredragsholder for 3 fylker, Sogn og Fjordane fylke, Hedemark fylke og sist Oppland fylke.Bakgrunnen er at det skal opprettes flere nye Utvalgte Kulturlandskap i Norge.

Hornemann har blitt spurt om å fortelle om hvordan oppbygningen av grunneierutvalget innfor Steinssletta Kulturlandskap ble gjort. Reaksjonene til de berørte grunneiere, skepsisen, lovanvendelsene, samarbeidet mellom forvaltninga og grunneiere mm. Hva som er gjort innfor Steinssletta, bevilgninger og konkret hva som er gjort. Både av praktiske ting og alle artikler, møter, foredrag mm som har blitt gjort.
 
Det har vært meget interessant å møte alle grunneiere og forvaltninga fra disse 3 fylkene, høre deres skepsis og interesse for prosjektet. De fleste har vært positive til å utvide UKL av grunneiere.
 
Mvh.
 
J. F. Hornemann