Ti nye utvalgte kulturlandskap (UKL)

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har utpekt ti nye utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Se hvilke nye områder er innlemmet i ordningen og les mer på Landbruksdirektoratets sider her

 Du kan også laste ned Nyhetsbrevet for utvalgte kulturlandskap i Norge fra juli 2017 som omtaler alle de nye områdene