Om Steinssletta på Wikipedia

De fleste kjenner til Wikipedia som et åpent 'dugnads'-leksikon på nettet. Vil du bidra til å fylle på med mer stoff?

Hvem som helst kan bidra som forfattere til artikler på Wikipedia. 'Steinssletta' dukket opp som egen artikkel i 2007. Har du fakta og informasjon du vil andre skal kunne finne er dette en fin plass. Spesielt under emneknaggen 'Steinssletta Kulturlandskap' er det lite informasjon å finne pr. i dag.

Da er utfordringen gitt for litt elektronisk dugnad :)

Se hva som står om Steinssletta generelt på Wikipedia i dag