Humlerapport 2017 fra blomsterengene

Også i 2017 har Roald Bengtson utarbeidet en humlerapport etter å ha undersøkt feltene med blomstereng i Steinssletta Kulturlandskap.

Last ned rapporten her