Årsmøte 23. januar kl. 18.00Grunneierutvalget i Steinssletta kulturlandskap inviterer grunneiere med ledsager til årsmøte på Villa Utsikten på Kleivstua. Saksliste og årsmelding er tidligere sendt ut.