Våre sårbare humler - brosjyre 2018

Roald Bengtson sendte over en ny humlebrosjyre som forklarer godt humlenes viktige plass i vår natur. Last den ned her .