Bekkeskjøtsel - 'før'-bilder

Her kan du se en liten film fra bekkene i Steinsvika som skal renskes i tida som kommer. Nye bilder publiseres etter at rensken er fullført.

KLIKK HER FOR Å SE FILM 'FRA OVEN'