Bekkeskjøtsel 2021Det er foretatt krattknusing etter bekkene/jordekantene. Store trær og noe kratt står igjen. Maskinen nådde ikke ut til alt kratt i bekkeløpet, men dette vil graveren ta seg av.Finpussen vil bli foretatt med motorsag.

Klikk på denne linken for å se dronefoto av resultatet så langt.