Humlerapport 2017

Også i 2017 har Roald Bengtson utarbeidet en humlerapport etter å ha undersøkt feltene med blomstereng i Steinssletta Kulturlandskap.

Last ned rapporten her

Skjøtsel av bekkene på Steinssletta

På oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud har Norconsult laget en oppdatert  "Veileder for skjøtsel av bekkene på Steinssletta". Last ned planen her

Ti nye utvalgte kulturlandskap (UKL)

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har utpekt ti nye utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Les mer: Ti nye utvalgte kulturlandskap (UKL)

Om Steinssletta på Wikipedia

De fleste kjenner til Wikipedia som et åpent 'dugnads'-leksikon på nettet. Vil du bidra til å fylle på med mer stoff?

Les mer: Om Steinssletta på Wikipedia

Holder foredrag for UKL Norge

Jan Fredrik Hornemann er brukt til foredragsholder for 3 fylker, Sogn og Fjordane fylke, Hedemark fylke og sist Oppland fylke.Bakgrunnen er at det skal opprettes flere nye Utvalgte Kulturlandskap i Norge.

Les mer: Holder foredrag for UKL Norge