Ytterligere 13 nye områder i UKL

 

To statsråder i sørkedalen i Oslo 22. juni for å markere lanseringen av 13 nye områder og utvidelse av satsningen på UKL.

 LAST NED NYHETSBREVET FOR JUNI 2018 HER

Humlerapport 2017 fra blomsterengene

Også i 2017 har Roald Bengtson utarbeidet en humlerapport etter å ha undersøkt feltene med blomstereng i Steinssletta Kulturlandskap.

Last ned rapporten her

Om Steinssletta på Wikipedia

De fleste kjenner til Wikipedia som et åpent 'dugnads'-leksikon på nettet. Vil du bidra til å fylle på med mer stoff?

Les mer: Om Steinssletta på Wikipedia

Skjøtsel av bekkene på Steinssletta

På oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud har Norconsult laget en oppdatert  "Veileder for skjøtsel av bekkene på Steinssletta". Last ned planen her

Ti nye utvalgte kulturlandskap (UKL)

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har utpekt ti nye utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Les mer: Ti nye utvalgte kulturlandskap (UKL)