Beitemøte i Steinsvika - Blir det sau i år?

 Det blir et møte i Steinsvika ang. vurdering av beite i vika. Det er 200 dekar som er gjerdet inn og det skal vurderes av vetrinær, dyreholder, grunneiere og flere.

Hensikten er å ta tak i om beitet skal hvile et år for sauer, eller om det fortsatt er forsvarlig å holde sauer innenfor beitet ett år til. Grunnen til denne sjekken er at det ble påvist sykdom på flere sauer etter den meget fuktige sommeren og høsten vi hadde i 2011. Store mengder innvollsorm ble påvist. Dette er ikke noe spesielt fenomen, men mengden var høy i dette tilfellet. Nå skal ekspertisen vurdere forholdene i et møte på stedet og komme med en vurdering. Det er også sendt inn flere prøver til Veterinærhøgskolen som har gitt en analyse av avføringen til flere sauer. Det vil bli gitt flere opplysninger her på nettet etter møtet.