Registrering av fuglelivet i Steinsvika


 Fylkesmannen i Buskeruds miljøvernavdeling ved rådgiver Åsmund Tysse ga den 14.4.2011 oppdrag til Viggo Ree i Norsk Ornitologisk Foreningslokallag i Hole og Ringerike med å overvåke og registrere fuglelivet ibeitemark og øvrige våtmarksarealer i Steinsvika.

 Last ned rapporten her (Obs! Stor fil - 15 Mb)