Nyheter fra sletta - mai 2012

* Masteroppgave skrives * Uønska planter * Dyr på beite.

 

Student Anders Kopstad fra Ask skal skrive sin master oppgave her om Steinssletta Kulturlandskap. Han vil bl.a skrive om: 'Forvaltning av Strandenger, med spesiell fokus på beiteøkologi og Steinsvika.' Hvilke aspekter han går spesielt i, og hvordan han vil gå fram vil hovedsakelig bli opp til ham og hans veileder. Han vil få dekket sine utgifter. Han begynner planleggingen av sin oppgave nå i sommer og vi forventer en ferdigstillelse til neste sommer.
 
Som flere vet har vi problemer med en plante som vi ikke ønsker i vår natur, det er arten Kjempespringfrø. Den er det dessverre mye av i Seltebekken i nærheten av Selte. Fylkesmannen jobber med saken, og vi vet foreløpelig ikke hvordan dette problemet skal løses. Vi forventer en avklaring i løpet av sommeren. Planten må vekk på en eller annen måte, den er svartelistet i Norge, og den sprer seg raskt og overtar for andre arter. Blomsten er pen så se på, så mange tror den er en god plante å ha. Vi følger opp saken på nettet.
 
Dyrenehar begynt å komme til Steinssetta Kulturlandskap. På Braak hos Anders Strande har det nå kommet mange sauer med nusselige lam. Vi ser også at alle dyrene på Moe alt har begynt å kose seg på beitene rundt gården, et nydelig syn, Kuer, kalver, hester og sauer med lam. Sauene på Bjørke hos Kristin og Knut Bjella, er ikke helt klare til utebeite enda, men om noen dager får hestene selskap av sauene og mange  små lam. I Steinsvika kommer det 10 charolais kuer med kalver og kanskje 2 til 3 hester. Det kommer ikke sauer i dette området i år. Årsaken til det er innvoldssnyltere som kan spre seg med sauebeite hvert år. Hestene hos Harald Hurum har vært ute lenge alt.

På Søndre Lohre har det kommet en bigård med en håndfull kuber. Håper de gjør en ekstra innsats for pollineringa i området.