Presentasjon av rapporten om fuglelivet i vika.


 Alle grunneierne i området blei invitert til en fagkveld i Steinsvika 20. juni 2012. En av de som holdt foredrag var Viggo Ree som har utarbeidet rapporten om fuglelivet i Steinsvika.

I tillegg til grunneierne på sletta var også representanter fra Hole kommune, landbrukskontoret, fylkesmannen og fylkeskommunen invitert.

Rapporten er skrevet på bakgrunn av observasjoner gjort mellom april og sepotember 2011. Den har ligget tilgjengelig på flere nettsider en stund allerde og kan også lastes ned her: Publikasjoner.

Rapporten beskriver området i detalj og det er også skrevet om skjøtselstiltaka som blei gjennomført i 2009. Tilhørerne fikk et tydelig inntrykk av at kobinasjonen fornuftig skjøtsel av beite innerst i vika sammen med det åpne vannspeilet og våtmarka forøvrig gir gode forhold for fuglelivet i området.

Steinsvika skal være den klart viktigste våtmarks-lokasjonen for fugl i Tyrifjorden/Steinsfjorden.

Viggo Ree la fram resultatene fra sine observasjoner og det var svært spennende å høre på.

rap 1.jpg rap 10.jpg rap 11.jpg rap 12.jpg rap 13.jpg rap 14.jpg rap 15.jpg rap 2.jpg rap 3.jpg rap 4.jpg rap 5.jpg rap 6.jpg rap 7.jpg rap 8.jpg rap 9.jpg