Insektundersøkelser på Steinssletta 2013


  BioFokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud kartlagt insekter, med fokus på broddveps, i Steinssletta kulturlandskap i Hole og Ringerike kommuner.

Mye av området er intensivt drevet og har lite å tilby pollen- og nektarsøkende insekter. Åsen som inkluderer Hurum-åsen/Burudåsen naturreser-vat utgjør imidlertid et hed-erlig unntak, og her er det stort potensial for interes-sante arter, dersom området skjøttes riktig.

Kjell Magne Olsen står bak undersøkelsen og den kan lastes ned i sin helhet her (PDF)