Fagdag onsdag 3. september. Vel møtt!

  3. september står jordstruktur, levende mangfold og humus på programmet. Da blir det fagdag på Søndre Lohre for alle interesserte.


Oppmøte på Søndre Lohre, hos Tone Fuglerud og Frode Edvardsen.


Tema:

* Levende mangfold. Innen planter, dyr og innsekter. Ved seniorrådgiver Åsmund Tysse, fylkesmannen.

* Jordstruktur, et resultat av samarbeid mellom planter, jordlivet og klima. Ved prosjektleder Øystein Haugerud, fylkesmannen.

* Humus, broen mellom det levende livet og mineralriket.

* Humusregnskap. Nytt foregangsprosjekt innfor Steinssletta Kulturlandskap. Jan Fredrik Hornemann og Frode Edvardsen.

* Praktisk testing av jordskruktur og jordas evne til å infiltrere vann. Ved Øystein Haugerud.

* Litt om forsøksfeltet på ”Idrettsplassen” Pionerblanding og havre. Jordforbedring, testing. Ved Norsk Landbruksrådgivning, Eirik Kolsrud.

 

Det blir enkel bevertning, pølser og brus, alle hjertlig velkommen, god parkering på jordet til Frode.

Kjør mot Herøya fra Vollgata.

 

 

Arrangør, Steinssletta Kulturlandskap.