Reisebrev fra Lista august 2014

  Riksantikvaren, Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet arrangerer nettverkssamling for "Utvalgte kulturlandskap i jordbruket" på Vest-Lista 26.-28. august. Her er et lite reisebrev og noen bilder fra våre utsendte representanter.


Arild Hungerholdt og Jan Fredrik Hornemann representerer Steinssletta Kulturlandskap på samlingen.

For kort tid siden tikket følgende elektroniske telegram inn til redaksjonen:

 

Reisebrev:


"Vi vandrer gjennom kystlandskap på Vest-Lista. Mye småteiger med velstelte steingjerder. Nydelig utsikt med sau og krøtter som holder uønsket vegetasjon nede. 32 vindmøller rett vest for kulturlandskapet. Lista har registrert 367 forskjellige fuglearter. Populært fugletitter-område. Rett utenfor kysten her ligger det mange forliste skip." 

(Flere bilder og en oppsummering fra nettverkssamlingen legges ut etter at våre representanter har kommet hjem)

 

Les mer om samlingen på Riksantikvarens nettsider.