Invitasjon til markdag 21. september 2016

 

   21. september blir det markdag på Sørum hos Ingvild og Eilev. Tema er drenering, infiltrasjon, hydrologi og kompost/pionerblanding. Tidspunkt: 09.30-14.30. Alle grunneiere og andre interesserte er velkommen.

Program for dagen:

0930-1000 - Kaffe og kaker
1000-1045 - Jordstruktur v/ Øystein Haugerud m.fl.
1045-1100 - Pause med servering
1100-1145 - Lars Aamodt og Lars Kyllingstad vurderer ulike drenerings- og grøftealternativer
1145-1230 - Foring og stell
1230-1315 - Grøftemateriell, grøftemaskiner, kostnader, tilskudd, m.m. v/ Lars Aamodt og Lars Kyllingstad
1315-1330 - Pause
1330-1430 - Hydrologi, kompost, pionerblanding og tilskuddsordninger i RMP v/ Pål Morten Skollerud og Øystein Haugerud