Artikler

På to hjul rundt sletta - En lærerik dag


  Rundt 50 personer deltok på sykkeltur i området søndag 22. september. Birøkt, Halvdanshaugen, kalkovnen på Stein og Jørgen Moe sto på programmet. Se bilder fra dagen her.