Arrangement - august 2011


Rundt 120 personer var deltakere på nettverkssamling for Utvalgte kulturlandskap på Steinssletta i august 2011. Deltakerne besøkte Stein gård, Mo gård og Bjørke gård, alle med lang og interessant historie fra konger i vikingtiden til kjente eventyrsamlere.

Temaer på årets samling var:

  • Skjøtsel av gammel kulturmark i Steinsvika
  • Fangdammer - våtmarker som fanger opp jordpartikler og næringsstoffer
  • Botaniske kvaliteter og utfordringer
  • Geologien på Steinssletta
  • Dokumentasjon og formidling av landskapsendringer

I tillegg holdt Hilde Charlotte Solheim fra HSH Reise et foredrag om kulturlandskapet som grunnlag for verdiskaping, og forutsetninger for å lykkes med reiselivsutvikling. Det ble også holdt en paneldebatt med leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke, direktør Hilde Charlotte Solheim, riksantikvar Jørn Holme, direktør i DN Janne Sollie og adm direktør i SLF Ola Chr. Rygh. Paneldebatten ble ledet av journalist og kåsør Andreas Hompland.