7. Næringsutvikling

7. Næringsutvikling

Med næringsutvikling menes i denne sammenheng næring som tar utgangspunktet i landbrukets ressurser, og virksomhet som kan ses som en naturlig del av landbruksvirksomheten. Landbruksbasert næringsutvikling knytter seg i hovedsak til videreforedling og/eller salg av råvarer produsert på gården (gårdsbutikk/kafé, gårdsslakteri, gårdssag, gårdsysteri etc.) eller tilbud av tilrettelagte aktiviteter knyttet til gårdsopplevelser (gårdsturisme, Inn på tunet etc.).

Nasjonalt utvalgte områder for kulturlandskap vil kunne nyttes som et varemerke omkring nisjeprodusert mat, lokale håndverksprodukter, turisme og opplevelsesaktiviteter. Produsenter og tilbydere på Steinssletta og tilstøtende område vil kunne bruke varemerket aktivt i sin markedsføring, men også andre aktører, slik som for eksempel reiselivsbedrifter på Ringerike, vil kunne nytte kulturlandskapsområdet som en del av sitt tilbud. For eksisterende næringsvirksomhet, samt ny næringsvirksomhet, ligger det et potensiale i å ta i bruk ”kulturlandskapsvaremerket” for å synliggjøre og bevisst markedsføre merverdiene i produkter og tjenester. Dette er verdier som knytter seg til kultur, tradisjon, naturen og opplevelsen av landskapet. Ved å ta i bruk kulturlandskapsvaremerket vil eksisterende og ny næringsvirksomhet kunne oppleve økt lønnsomhet og verdiskaping.