Friluftsliv og kultur

  • Utskrift


Ringerikes Turistforening

RT arbeider for å legge forholdene til rette for friluftsliv i skog og fjell, først og fremst ved å arrangere et stort antall turer, merke en mengde sommer turstier, og drifte 7 turistkoier, hvorav de selv eier 4 av disse. Deres motto er at vi skal gå "Skauleis til fjells"!

 Besøk deres hjemmeside her
Ringerike Historielag

Stiftet 14. desember 1953.

Laget har ca 150 medlemmer som arbeider for å øke interessen for lokalhistorie, kulturvern og for å ta vare på alt som kan fortelle om folks levevilkår gjennom tidene.

 Besøk deres hjemmeside her


 


Hole Historielag

Stiftet 18. april 1995.

Historielagets formål er å fremme interesse for lokalhistorie i Hole kommune. Laget skal arrangere møter og turer og arbeide for lokalhistorisk aktivitet i alle bygdelag i kommunen. Kunnskap om sitt eget nærmiljø skaper følelse av tilhørighet og dermed større trivsel.

 Besøk deres hjemmeside her


 


Holeværingen IL

Skiforeningen i Hole sørger for flotte skiløyper i landskapet for alle turinteresserte. I samarbeid med grunneierne er det anlagt et omfattende løypenettverk i bygda.

  Klikk her for å laste ned hele kartet som PDF