Gamle bilder

  • Utskrift

 

 

Bildene er gjengitt med tillatelse fra Hole kommunens bygdearkiv.

 Hole kommune - Historisk bildearkiv