Arrangement

 

Årsmøte 2016 avholdes på Kleivstua 25. januar 2017. Mer informasjon og invitasjon til alle grunneiere innenfor vårt område kommer tidlig i januar. Hold av dagen! 

Bilder og omtaler av tidligere arrangement og aktiviteter:

 Flott fagdag på Nordre Sørum - 2016

 Båttur med Dronning Tyra på fjorden - 2015 

 Steinssletta rundt på sykkel - 2013

 Nettverkssamling - 2011

 Steinssletta rundt på sykkel - 2012

 Nettverkssamling - Tarva - 2012

 Hva er historien bak de gamle kalkovnene?