Status humusprosjekt

  • Utskrift

NLRØ har foretatt prøver av ti lokasjoner i vårt område ift humusinnhold de siste fem årene. Last ned en enkel oversikt over resultatene for 2014-2018 her