I media

Området her blir jevnlig nevnt i media blant annet på grunn av den pågående diskusjonen rundt valg av trasè for ny E16 gjennom Holebygda.

Her vil vi samle linker til eksterne artikler som omtaler området.

* Trolig ingen midtdeler - Ringblad.no [13.08.13]

* Lang tunnel og grønn korridor - Ringblad.no [05.03.13]

* De sier ja til ny E16 - Ringblad.no [10.04.12]

* Vanskeligere med nye midtdelere på E16 - RingBlad.no [02.04.12]

* Vil starte midtdelerarbeidet i år - Ringblad.no [03.01.12]

* Nytt nettsted for Steinssletta - Ringblad.no [01.12.11]

* Steinssletta Kulturlandskap - Ringeriksavisa [12.08.11]

* La fram 50 E16-løsninger - Ringblad.no [11.05.10]

* Slår ring om Steinssletta - Bedre Gardsdrift [19.05.09]