Publikasjoner

  • Utskrift

 Insektundersøkelser på Steinssletta 2013
 Rapport om fuglelivet i Steinsvika (2011-2012)
 Brosjyre utgitt som info for Steinssletta som utvalgt kulturlandskap
 Byggeskikk på Steinssletta - revidert november 2011


 Publikasjonene under er hentet fra Statens landbruksforvaltnings nettsider:

 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket
År: 2009 | Publisert dato: 26.06.2009 | Type: Brosjyre

 Spesielt verdifulle kulturlandskap - faktaark
År: 2008 | Publisert dato: 04.02.2009 | Type: Brosjyre

 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket - tilråding til LMD og MD
År: 2008 | Publisert dato: 12.01.2009 | Type: Rapport

 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket
År: 2007 | Publisert dato: 15.11.2007 | Type: Rapport

 En rapport fra virksomheten - årene 2009-2014
År: 2015 | Publisert januar 2015 | Type: Rapport 

 

www.slf.dep.no