Restaurering og vedlikehold

  • Utskrift Det er stadig behov for restaurering og vedlikehold av bygninger og andre objekter i området.

Noen av prosjektene har også fått støtte til utbedring. For å holde kulturlandskapet i hevd er det viktig å sette inn tiltak før det er for sent. Både for de som ferdes i kulturlandskapet i dag, og av historiske grunner, har vedlikeholdet stor verdi.

Her vil vi legge ut bilder og informasjon om ulike prosjekter. Klikk deg inn på linkene under.

 Restaurering av steinmur - På Stein gård

 Kalkovnen på Stein - restaurering - ved Steinsvika