Bekkeskjøtsel 2021Det er foretatt krattknusing etter bekkene/jordekantene. Store trær og noe kratt står igjen. Maskinen nådde ikke ut til alt kratt i bekkeløpet, men dette vil graveren ta seg av.Finpussen vil bli foretatt med motorsag.

Les mer: Bekkeskjøtsel 2021

Blomsterfelt 2020

Rykende fersk rapport fra Roald Bengtson fra kartleggingen av humler og litt annet 2020 er klar.

Last ned rapporten her 

Hurumåsen/Burudåsen

Kartlegging av insekter og annet i Hurumåsen/Burudåsen naturreservat i Hole og Ringerike kommuner i Buskerud (Viken) 17. juli og 15. august 2019

Last ned rapporten her 

Rapport blomsterfelt

Kartlegging av humler med mer i blomsterfelt på Steinssletta i Hole i Buskerud (Viken) 16. juli og 15. august 2019

Last ned rapporten her 

Bekkeskjøtsel - 'før'-bilder

Her kan du se en liten film fra bekkene i Steinsvika som skal renskes i tida som kommer. Nye bilder publiseres etter at rensken er fullført.

KLIKK HER FOR Å SE FILM 'FRA OVEN'