Kalkovnen på Stein - restaurering


 Nytt restaureringsprosjekt. Kalkovn fra 17- eller 18-tallet, vi vet ikke eksakt byggeår. Den skal restaureres nå og vi har begynt. Den ligger helt ned til vannet i vika. Syd for badehuset. Entreprenør Torstein Sjaker står for selve restaureringen.

Se flere prosjekter her:  Restaurering og vedlikehold