Bilder og video

  • Utskrift

Vi prøver jevnlig å legge ut bilder av vårt flotte kulturlandskap gjennom året. I tillegg tar vi en del bilder i forbindelse med arrangementer og annet. På denne siden vil du finne et arkiv over de forskjellige bildesamlingene.

Vi har også et Webkamera satt opp på Søndre Lore.

 Skottefe og insekter

 Båttur med Dronning Tyra 2015

 Blomsterengene har sin nytte

 Tresking av forsøksfeltet på Nerstein

 Bilder høsten 2013

 Steinssletta rundt på sykkel - 2013

 Bilder høsten 2012 

 Treskinga er i full gang på sletta

 Se oppdatert bilde fra webkamera i Steinsvika 
 Maissessongen 2012 - Bjørke gård

 Bildesamling - Området, juli 2012 
 Videopresentasjon av Røysehalvøya
 Se bilder fra svunne tider