Årets arealer med pionerblanding

  • UtskriftI 2019 har det også vært en god del pionerblanding i landskapet på sletta. Roald Bengtson har monitorert utviklinga av engene.

Klikk på denne linken for å se et kart over områdene med eng 2019

Om noen måneder regner vi med å få en rapport fra humleekspert Roald om årets enger.

Foreløpig kan dere her lese ett par 'reisebrev' fra hans turer til sletta i sommer.

 

16. juli:

"Jeg fikk undersøkt det store feltet med primært honningurt i fin blomstring langs Selteveien/Seltebekken, samt et fint felt hos Hans på Bjørke der det primært bare var vikke i full blomst (takk for sist til Hans).

Lite mangfold av humler i år, og heller ikke så mange individer som tidligere. Mest honningbie og mørk jordhumle. For øvrig en enorm innflyging av de tre små blomsterflueartene dobbeltbåndet blomsterflue, vanlig markblomsterflue og stor kulehaleflue fra sør. Dere la vel forresten merke til alle tistelsommerfuglene, men den arten var knapt å se den 16. juli. Klart flest insekter i feltet langs Selteveien.

Det spørs om jeg får prioritert en titt på Lore i år siden det er så sen blomstring av honningurten der, og det er jo dessuten som nevnt jevnt over ikke noe godt humleår mer generelt betraktet.

Dagen etter tok  jeg Hurumåsen-Burudåsen naturreservat. Spennende der, men ikke så veldig mye blomstereng med unntak av naturbeitearealet helt i sør (dessverre mye vind da jeg tok den delen). En god del ble funnet, men knapt noen oppsiktsvekkende arter."


15. august:

"I dag fikk jeg tatt et blomsterfelt hos Tone og Frode under fine værforhold. Jeg tok feltet på rundt 100 x 5 meter som strekker seg fra postkassestativet foran husene og langs grusvei og kornåker. Glissen blomstring, og særlig med honningurt som nesten bruker å være i overkant dominerende på bekostning av blodkløver og vikke. Nå var det nesten mer blodkløver enn honningurt i blomst, og vel minst av vikke.

Uansett var blomstene friske og fine, men få arter og individer av insekter – slik det også var under mitt forrige besøk på Steinsletta 16. juli i år, og flere andre steder i år. Jeg var der i drøyt to timer, og hadde minst syv arter av humler og litt annet. 

Etterpå tok jeg en titt på naturbeitearealet sør i Hurumåsen–Burudåsen naturreservat igjen, men det ble dessverre fort skyet og vind der. Dermed ble det bare en halvtime på den lokaliteten og lite utbytte."